Tämä on Väliviiva Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.10.2020. Päivitetty 11.5.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Väliviiva Oy, Marttilankatu 13 C 2, 38200 Sastamala

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eronen ja Fisher, postia@valiviiva.fi

3. Rekisterin nimi

Väliviivan asiakasrekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja tilatun työn tekemiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta hänen ollessa meihin yhteydessä ja sovittaessa tehtävästä työstä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle (postia@valiviiva.fi). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.